KANNA KRAUS

tuinontwerp

beplantingsadvies

projectbegeleiding

WERKWIJZE

KENNISMAKING EN INVENTARISATIE
Allereerst kom ik voor een kennismakingsgesprek bij u thuis.
We inventariseren samen uw wensen en we bekijken de mogelijkheden.
We bespreken o.a. het beschikbare budget en de uitvoering.
Gaat u (deels) zelf aan de slag of besteedt u het project uit aan een hovenier?
In het laatste geval kunt u kiezen voor projectbegeleiding (optioneel).

OFFERTE
Na ons gesprek stuur ik u een gespecificeerde offerte. Uiteraard vrijblijvend.
Meestal betreft deze het totaalpakket, bestaand uit een schetsontwerp, een tuinontwerp, een beplantingsplan en de bijbehorende besprekingen.
Met de offerte stuur ik u een korte samenvatting van ons gesprek toe.
Nadat u akkoord bent met de offerte, ga ik voor u aan de slag.

INMETEN VAN DE TUIN (OPTIONEEL)
Indien u niet beschikt over een plattegrond met afmetingen, meet ik uw tuin nauwkeurig in.
Het inmeten van de tuin vindt plaats op basis van uurtarief.
Daarnaast maak ik diverse foto’s van uw tuin en neem ik een grondmonster.

SCHETSONTWERP
Vervolgens start ik op basis van ons gesprek met het maken van één of meerdere schetsontwerpen.
In dit stadium zal ik alvast voorstellen doen voor diverse beplanting.
Dit neem ik zorgvuldig met u door.
De ervaring leert dat zo’n schets meestal aardig in de buurt komt van het definitieve ontwerp, maar in dit stadium zijn er nog eenvoudig veranderingen aan te brengen.

TUINONTWERP
Nadat alle wensen in een schetsontwerp zijn verwerkt, volgt hieruit het definitieve tuinontwerp. Dit ontwerp is op schaal en in een duidelijk leesbare afmeting.
U ontvangt hierbij een toelichting op het ontwerp en de te gebruiken ‘dode materialen’ zoals bestrating, erfafscheiding en constructies.
Het behoort ook tot de mogelijkheden om – na het schetsontwerp- alleen een tuinontwerp door mij te laten maken, waarna u zelf bepaalt welke beplanting u gaat toepassen.

BEPLANTINGSPLAN
Het beplantingsplan is een onmisbare aanvulling op het tuinontwerp.
Waar het tuinontwerp de globale indeling laat zien, laat het beplantingsplan zien op welke plek in welke hoeveelheid welke planten komen te staan.
Bij deze keuze wordt rekening gehouden met grondsoort en vochtigheid/droogte van de bodem, licht/schaduw, groeihoogte, bloeitijd, kleur, geur, winterbeeld.
De totale samenhang en uitstraling zijn essentieel en hierbij is uiteraard uw persoonlijke smaak van het grootste belang.
Bij het beplantingsplan ontvangt u een lijst met Latijnse namen van de toegepaste planten, aantallen en de plantmaten. Deze lijst kunt u gebruiken indien u zelf de tuin gaat beplanten, maar deze is ook onmisbaar indien u de tuinaanleg uitbesteed.
Meestal staat het beplantingsplan niet op zichzelf, maar volgt dit op het tuinontwerp en neem ik beide zorgvuldig met u door. Maar indien u geheel tevreden bent over de indeling van uw tuin, kunt u door mij  ook uitsluitend een beplantingsplan laten maken. Ook dan kunt u ervoor kiezen om het beplanten uit te besteden of om dit zelf te doen.

BESPREKING MET DE HOVENIER
Wordt de tuinaanleg gerealiseerd door een hovenier? Dan neem ik het ontwerp en het beplantingsplan ook met hem door.

PROJECTBEGELEIDING (OPTIONEEL)
Indien u de tuinaanleg door een hovenier laat uitvoeren, kan ik het project begeleiden om ervoor te zorgen dat het één en ander daadwerkelijk volgens plan gebeurt.
Ik overleg zo nodig met de hovenier en controleer de werkzaamheden en de materialen.
Uiteraard blijft u ook betrokken bij dit proces.
In de praktijk betekent dit meestal niet meer dan enkele uren werk en veel mensen ervaren het als prettig dat ik een vinger aan de pols houd en zo nodig bijstuur.
Projectbegeleiding vindt plaats op basis van uurtarief.

Scroll naar top